SEPRA

OŚRODEK SZKOLEŃ BHP

Posiadamy wieloletnie doświadczenie, dzięki czemu wykonujemy swoją pracę sprawnie, szybko i precyzyjnie.

O firmie

Ośrodek Szkoleń SEPRA oferuje bardzo szeroką gamę usług z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zdobyliśmy ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz służby bhp, dzięki czemu wykonujemy swoją pracę sprawnie, szybko i precyzyjnie oraz w oparciu o potrzeby Klientów. Ich zadowolenie osiągamy dzięki dynamicznej, kompetentnej i kreatywnej pracy całego zespołu. Dbając o bezpieczeństwo służymy ochronie życia i zdrowia ludzi. Naszą intencją jest także wspomaganie firm w tworzeniu warunków niezbędnych do prawidłowego ich funkcjonowania i tym samym do dalszego rozwoju.

Jesteśmy fachowcami w zakresie swojej działalności.

NASZĄ KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ W ZAKRESIE BHP CECHUJE PROFESJONALIZM, WYGODA KLIENTÓW ORAZ NISKIE OPŁATY

DOBRO KLIENTÓW TO WYZNACZNIK DZIAŁAŃ NASZEJ FIRMY I JEJ DEWIZA

Nasz cel

Serwis oferowany przez nasz Ośrodek Szkoleń ma na celu uporządkowanie i czuwanie nad zadaniami, do wykonywania których Pracodawca jest zobowiązany w myśl przepisów prawa pracy.

W szczególności:
– szkolenia bhp
– wykonywanie dokumentacji zakładu z dziedziny bhp
– analiza dokumentacji pracowników
– ocena warunków bhp miejsc pracy

Najnowsze wpisy