Szkolenia BHP SEPRA

Posiadamy wieloletnie doświadczenie, dzięki czemu wykonujemy swoją pracę sprawnie, szybko i precyzyjnie.

Usługi bhp

Proponujemy kompleksowe usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki wysokim kwalifikacjom, jakie posiadamy oraz ciągłemu doskonaleniu, powierzone nam przez Klientów zadania
i obowiązki wykonujemy profesjonalnie i terminowo. Podejmujemy się realizacji przedsięwzięć długoterminowych w dogodnej dla Państwa formie współpracy.

Czuwamy nad zadaniami, do wykonywania których jest zobowiązany każdy pracodawca na podstawie obowiązujących przepisów prawa pracy.

W szczególności oferujemy:

- fachowe doradztwo prawne i techniczne oraz konsultacje,
- prowadzenie szkoleń bhp dla pracowników i kadry kierowniczej,
- wykonanie i prowadzenie dokumentacji z dziedziny bhp,
- ocenę warunków bezpieczeństwa w miejscu pracy,
- sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
- dokonywanie oceny ryzyka zawodowego