Szkolenia BHP SEPRA

Posiadamy wieloletnie doświadczenie, dzięki czemu wykonujemy swoją pracę sprawnie, szybko i precyzyjnie.

Szkolenia

Realizujemy szkolenia bhp w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r, nr 180, poz.1860
z późniejszymi zmianami). Pilnie śledzimy obowiązujące przepisy prawne z dziedziny, którą się zajmujemy. Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające uprawnienia i wieloletnią praktykę. Każde szkolenie kończy się wydaniem stosownego, zgodnego z wymaganiami zaświadczenia o jego ukończeniu.

Szkoląc pracowników różnych grup zawodowych zawsze mamy na uwadze wysoki poziom przekazywania teoretycznych zagadnień jak i ich praktyczne zastosowanie w rozwiązywaniu codziennych problemów. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

WYKAZ REALIZOWANYCH PRZEZ NASZ OŚRODEK SZKOLEŃ:

  1. Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla pracodawców.
  2. Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla kadry kierowniczej.
  3. Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla pracowników administracyjno-biurowych.
  4. Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych.
  5. Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych.